Maria Stec

dr Maria Magalena Stec

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki i psychologii, wieloletnim pracownikiem Zakładu Psychopatologii Dziecka WSE UAM w Poznaniu.

W 2023 roku uzyskałam tytuł naukowy doktora nauk społecznych za obronioną z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: Zastosowanie metody Wideotreningu Komunikacji w usprawnianiu porozumiewania się rodziców z dziećmi o zaburzonym rozwoju na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Od wielu lat uczę studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz psychologii o rozwoju dzieci, o psychopatologii wieku dziecięcego oraz o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju, także dzieci z autyzmem.

Z powołania jestem psychologiem dziecięcym pracującym z całą rodziną. Ukończyłam kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (1 stopień) oraz wiele szkoleń z zakresu terapii dzieci i młodzieży, między innymi w nurcie Eriksonowskim, Porozumienia bez Przemocy, Somatic Experiencing.
Posiadam certyfikat do oceny przywiązania metodą Strange Situation (Karin Grossmann, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy).

Moim celem jest dostarczać poszczególnym osobom i rodzinom praktykę terapeutyczną zgodną z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i metodami neurorozwojowymi oraz somatycznymi. Ponieważ to właśnie w ciele żyjemy codziennie i to właśnie w nim rozwijamy się przez całe nasze życie.
Prowadzę także poradnictwo edukacyjne pomagając nauczycielom i wychowawcom dostosować środowisko i nauczanie do indywidualnych potrzeb danego dziecka (także w ramach kształcenia specjalnego).
Z osobami dorosłymi pracuję prowadząc konsultacje dla rodziców, sesje somatyczne, warsztaty oraz pracuję w obszarze body work metodą anatomicznie zdrowego ruchu i postawy: CANTIENICA. BODY IN EVOLUTION.

To co proponuję swoim klientom i młodszym gabinetowym gościom zawsze najpierw, mniej lub więcej, wypróbowałam w swoim własnym życiu. Od lat oprócz szkoleń i superwizji, korzystam z terapii własnej oraz pracy somatycznej.
Od kiedy pamiętam lubiłam przebywać z dziećmi oraz ze zwierzętami i dość łatwo je rozumiałam, wołałam iść do lasu niż do „centrum” miasta. W historii mojego życia nauczyłam się doceniać nawet jej trudne elementy.
Jestem żoną i mamą trójki dzieci z różnorodnymi wyzwaniami, zawsze chętna do zabawy ze swoją rodziną oraz do odżywczych wędrówek – z psem, końmi, lub samotnie.