Konsultacje online dla rodziców dzieci oraz osób dorosłych

W obecnym czasie proponuję także konsultacje online dla rodziców dzieci oraz osób dorosłych.

Możliwe spotkania przedpołudniem oraz wieczorem. Spotkania na platformie Google Meet lub Zoom.

Czas trwania spotkania: 60 minut, koszt 120 zł płatne przelewem na konto

Możliwe są także wizyty domowe – czas trwania  ok. 90 minut, koszt podstawowy 250 zł